Wilt u met ons samenwerken?

Bent u een huisarts?

Wilt u als huisarts een patiënt naar OCV verwijzen, dan kunt u dit doen via Zorgdomein of u kan een verwijsbrief rechtstreeks faxen volgens het verwijstraject naar het ziekenhuis. U dient de klacht(en) van uw patiënt zo duidelijk mogelijk te omschrijven, zodat onze dokersassistente kan beoordelen bij welke ortopedisch chirug of physician assistant uw patiënt het beste een afspraak kan krijgen en of er een röntgenfoto gemaakt moet worden voorafgaand aan de afspraak. Zodra wij uw verwijzing hebben ontvangen, zullen wij uw patient oproepen voor ons spreekuur. U als huisarts ontvangt geen bevestiging van de afspraak. 

Bent u een fysiotherapeut?

Het kan zijn dat u van mening bent dat uw patiënt gezien de aard van klachten beoordeeld moet worden door een orthopedisch chirurg. In dat geval neemt u contact op met de huisarts van de patiënt. Als deze het eens is met het voorstel, kan de huisarts de verwijsbrief via zorgdomein naar het Orthopedisch Centrum Vechtdal sturen. Er wordt dan een afspraak gemaakt met de patiënt, deze zal een afspraak thuis gestuurd krijgen.

Planning

Onze dokterassistente zal de klacht(en) en reden van verwijzing bekijken en zullen vervolgens een afspraak maken bij één van de orthopedisch chirurgen of physician assistants. Daarnaast wordt er ook gekeken naar:

  • Woonplaats van de patiënt.
  • Of er eventueel eerdere bezoeken bij één van de orthopeden of physician assistants heeft plaats gevonden. Zo ja,dan kijken we of de patiënt bij dezelfde specialist weer terecht kan.
  • Eventuele voorkeur van een specialist is aangegeven, met reden waarom.
  • Eventuele opvragen van gegevens uit een ander ziekenhuis, hierdoor kan het langer duren voordat de patiënt bij ons terecht kan.

Voortgang

Het OCV houdt u op de hoogte van de voortgang. Na het eerste consultgesprek ontvangt u van ons hier bericht over per post of digitaal. Volgen er meerdere afspraken met de patiënt, dan blijven we u op de hoogte houden van de voortgang.

Telefonisch contact (bij spoed of twijfel)

U kunt direct in contact komen met de op dat moment dienstdoende orthopedisch chirurg voor een intercollegiaal overleg. U kunt hievan gebruik maken wanneer er sprake is van spoed of wanneer u twijfelt bij het maken van een verwijzing. Belt u hiervoor met de polikliniek orthopedie (0523-276319).

Geen spoed? Neem dan contact op met de polikliniek orthopedie en vraag om een terugbelverzoek van een specifieke orthopeed. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Blijven de klachten van de patiënt aanhouden?

Dan blijft de patiënt onder behandeling van een medisch specialist voor dezelfde aandoening/klacht. In dit geval hoeft u niet nogmaals te verwijzen. Maar kan de patiënt rechtstreeks contact opnemen met onze polikliniek.Is er sprake van een nieuwe of andere aandoening, dan dient er een nieuwe verwijzing gedaan te worden.

U bent in goede handen bij ons team!

Heeft u een verwijzing van uw huisarts of doorverwijzing van uw specialist gekregen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.