Uw rechten en plichten als patiënt

Wanneer u wordt opgenomen bij het OCV, vertrouwt u op de kennis, kunde en de zorg van onze medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners. U als patiënt heeft rechten en plichten, net als uw arts ook zijn of haar rechten en plichten heeft. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten en die van uw arts. De rechten en plichten zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Recht op informatie

U heeft als patiënt en bezoeker recht op informatie. Uw arts vertelt u vóór een onderzoek of behandeling precies wat er gaat gebeuren en waarom. Deze informatie heeft u nodig om te kunnen beslissen of u wel of niet instemt met de behandeling.

Toestemmingsvereiste

De arts mag u alleen behandelen met uw toestemming. U bent de eindbeslisser of u wel of niet wordt onderzocht en/of behandeld. 

Minderjarigen

Voor minderjarigen gelden de onderstaande regels:

  • Kinderen tot 12 jaar: ouders of voogden die met gezag zijn belast, voeren namens deze kinderen alle patiëntenrechten uit en beslissen over een onderzoek of een behandeling. Kinderen dienen wel op een passende wijze passend bij de leeftijd geïnformeerd te worden.
  • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: oefenen zelf de patiëntenrechten uit. Voor het sluiten van een onderzoek of behandelovereenkomst is toestemming van de ouders én het kind nodig.
  • Jongeren vanaf 16 jaar: vanaf deze leeftijd worden kinderen in de WGBO gelijkgesteld aan volwassenen. Zij mogen dan zelf beslissen over een behandeling of onderzoek. De met gezag hebbende ouder(s) of voogd(en) hebben zonder toestemming van de minderjarige geen recht op de medische informatie.
Een arts mag in het kader van goed hulpverlenerschap soms ook afzien van het verstrekken van informatie aan de ouders(s) en/of voogd(en). OCV volgt hierin de richtlijnen van het KNMG
 

Uw medisch dossier

De arts is verplicht om een dossier van uw onderzoek en/of behandeling bij te houden. Het OCV maakt samen met het Saxenburgh Medisch Centrum gebruik van één elektronisch systeem voor alle patientendossiers (EPD). Hierin registreren we uw contactgegevens, afspraken en medische-/gezondheidsgegevens. Dit dossier kan ook laboratoriumuitslagen en röntgenfoto's bevatten. Zo kunnen wij samen met het Saxenburgh Medisch Centrum snel en doeltreffend de zorg bieden die u nodig heeft en daarnaast vinden wij het erg belangrijk om een hoge kwaliteit te leggen aan de patiëntenservice en de veiligheid van de patiënt.
 
Let op: uitsluitend de medewerkers die bij uw onderzoek of behandeling betrokken zijn, mogen uw medisch dossier raadplegen.
 

Mijnsaxenburgh

Als patiënt van het OCV en daarmee ook Saxenburgh Medisch Centrum, kan u via mijnsaxenburgh zelf uw persoonlijke gegevens bekijken. Mijnsaxenburgh is uw persoonlijke digitale portaal. Zo kan u hier uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen, vragenlijsten invullen, bij een aantal specialismen een vervolgafspraak inplannen en kan u uw uitslagen van onderzoeken hier inzien.
 

Second opinion

Twijfelt u aan de diagnose die uw medisch specialist heeft gesteld? Dan mag u altijd een second opinion aanvragen. Een second opinion is een advies of oordeel van een andere (tweede) deskundige dan uw behandelend arts. Deze tweede deskundige geeft op uw verzoek zijn of haar mening over een diagnose of behandeling. 
Wilt u een second opinion aanvragen? Bespreek dit dan met uw huidige medisch specialist of met uw huisarts. Hij of zij kan dan uw medische gegevens doorgeven aan de tweede specialist. Dat bespaard u dubbele onderzoeken. Let op: de tweede deskundige neemt de behandeling of onderzoek niet over. Weet daarnaast dat u uw arts altijd duidelijk en volledig dient te informeren. Alleen dan kunnen zij een goede diagnose stellen en u deskundig behandelen.

 

Vertegenwoordiging

U kunt een verklaring opstellen waarin u iemand aanwijst als uw vertegenwoordiger in situaties waarin u zelf geen beslissingen kunt nemen.

 

Wilsverklaring

U kunt uw wensen op papier zetten voor situaties waarin u niet voor u zelf kan beslissen.

 

Klacht

Als u niet tevreden bent over uw behandeling bij het OCV, heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen. 
U bent in goede handen bij ons team!

Heeft u een verwijzing van uw huisarts of doorverwijzing van uw specialist gekregen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.