Physician Assistant

De Physician Assistant, kortweg PA, is opgeleid om zelfstandige bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast zorgt de PA dat er meer ruimte is voor contact en informatieuitwisseling met patiënten. Door de juiste taakverdeling tussen artsen en PA's kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid sterk toe.

Een PA kan het volgende voor u beteken:

  • Onderzoek doen en uw klachten in kaart brengen
  • Een diagnose stellen
  • Een behandeling bepalen
  • Medicijnen voorschrijven
  • Medische ingrepen verrichten en voorlichting geven
Daarnaast zorg een PA ervoor dat de zorgverlening soepel verloopt.
 

Voordelen van de inzet van PA's voor u als patiënt

Uit onderzoek blijft dat de zorg verbetert door de inzet van PA's en dat patiënten meer tevreden zijn. De resultaten van recent onderzoek laten zien dat de inzet van PA's leidt tot:
  • Betere kwaliteit van de zorg
  • Hoge Patiënttevredenheid
  • Meer doelmatige organisatie van zorg
  • Minder en kortere wachttijden
  • Meer tijd voor de patiënt