17 maart 2020

Maatregelen coronavirus - update 17 maart 2020

Het Saxenburgh covid-19 team heeft naar aanleiding van een besluit in het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen)overleg, besloten om dit besluit over te nemen en over te gaan tot het afschalen van de zorgverlening van zowel poliklinische zorg, operatieve zorg en dagbehandelingen. De afschaling vindt plaats op onderstaande wijze:

Operatieve zorgverlening

Het afschalen vindt plaats in verband met het vrijmaken van beademingscapaciteit en het vrijmaken van personele capaciteit zodat bepaalde functionarissen geschoold en getraind kunnen worden in het verlenen van assistentie op de IC in geval van nood. De volgende zorgverlening moet normale doorgang blijven vinden:

  • Oncologie; dagbehandeling wordt apart benoemd in deze notitie.
  • Levensbedreigende en levensreddende ingrepen dus urgent en spoed moet blijven doorgaan.
Afschalen poliklinsche zorg
Het doel van het afschalen van poliklinische zorg is gericht op het voorkomen van besmetting. Voor het afschalen gelden de volgende richtlijnen:
  • Geen poliklinische consulten
  • Deze worden omgezet naar een telefonisch consult
Afschalen operatiekamers
Operaties worden geminderd. De totale reductie van de operatiekamer is 50%. Hier gelden regels voor.
 
Patiënten worden indien nodig door ons benaderd over hun afspraak.
Verzoek in verband met overbelaste telefoonlijnen: bel ons niet, wij bellen u.
U bent in goede handen bij ons team!

Heeft u een verwijzing van uw huisarts of doorverwijzing van uw specialist gekregen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.