Diagnose Hallux Rigidus

De arts kan vaststellen of er sprake is van hallux rigidus door de teen te bekijken en te onderzoeken. Ook wordt een röntgenfoto gemaakt. Als hierop te zien is dat de gewrichtsspleet vernauwd is en/of er gewrichtsmuizen (losse stukjes bot) of andere botreacties aanwezig zijn, kan dit het vermoeden van de hallux rigidus bevestigen.