Barbotage

Als er langdurige schouderklachten zijn kan er kalk afzetting plaatsvinden in de pezen van de schouder. Als oefentherapie en ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapie) niet afdoende geholpen hebben om de kalk op te lossen kunt u in aanmerking komen voor een barbotage behandeling.

Het doel van de barbotage is dat we de kalk uit de pees "spoelen" zodat de pees beter kan genezen. Een barbotage wordt onder een echo verricht. Met de echo wordt de verkalking opgezocht. Uw arm wordt in een bepaalde positie gebracht zodat de pees waarin de verkalking zit goed zichtbaar is. Vervolgens zullen we met een spuit gevuld met verdovingsmiddag de kalk proberen te verbrokkelen. Dit kan in het begin even pijnlijk zijn. Al naar gelang de kalt goed vermengd met de verdovingsvloeistof kan er kalk uit de pees gespoeld worden. Hierdoor vermindert de ruimte die de kalk inneemt en wordt de pees weer slanker. Als er geen kalk meer uit de pees komt wordt er nog een mengsel van Kenacort (ontstekingsremmer) en lidocaïne (verdovingsvloeistof) in de slijmbeurs achtergelaten. Na de barbotage kunt u weer starten met schoudertherapie.

Mogelijke risico's, bijwerkingen en complicaties
  • De pijnklachten kunnen de eerste week na de behandeling toenemen. Na één tot twee weken worden de klachten geleidelijk aan minder. De eventuele pezen en het kraakbeen worden bewezen niet aangetast door een enkele injectie. 
  • Bij mensen met suikerziekte die insuline gebruiken kan de suikerwaarde na een injectie gedurende een korte periode wat meer schommelen, het is daarom verstaundig de eerste 48 uur na de behandeling het bloedsuiker vaker te testen en de insulinedosering hierop aan te passen.
  • Vrouwen kunnen opvliegers of een rood gelaat krijgen na een injectie, zelden ontstaat er vaginaal bloedverlies.