Behandeling van Sub Acromiaal Pijn Syndroom - SAPS

Niet operatieve behandeling

De behandeling van SAPS is in de eerste plaats niet operatief. Naargelang de klachten zal de orthopedisch chirurg eerst voorstellen om in behandeling te gaan bij de fysiotherapeut, zo nodig in combinatie met pijnmedicatie of een injectie.

Ook kan een aanpassing van de werkzaamheden en de houding van iemand belangrijk zijn. Op de lange termijn zijn de resultaten van deze conservatieve therapie erg goed en zullen de klachten geheel of voor een groot gedeelte verdwijnen. 

Medicatie

Soms blijkt er een heftige ontstekingsreactie van de slijmbeurs te zijn. Dan voelt u een acute, heftige pijn die alle bewegingen remt. Dit kan optreden na plotseling beweging of na overbelasting, zoals bijvoorbeeld na het snoeien van een grote heg. Een injectie of ontstekingsremmer kan dan nuttig zijn. De injectie is niet de oplossing van uw aandoening, maar kan u wel een pijnvrije start geven bij de fysiotherapeut. De eventuele pezen en het kraakbeen worden bewezen niet aangetast door een enkele injectie. 

Mogelijke risico's, bijwerkingen en complicaties van een injectie

Na ongeveer 3 tot 4 dagen zal u merken dat de injectie begint te werken. De ergste pijn verdwijnt vaak binnen twee weken na de injectie. Soms nemen de klachten in de eerste dagen na de injectie zelfs toe. Hier kunt u een paracetamol voor innemen (drie tot vier maal daags twee stuks van 500mg). Probeer voor uzelf bij de te houden hoe lang de injectie uw klachten vermindert. 

Ondanks dat het middel maar enkele weken werkt zijn er patiënten die na één injectie volledig klachtenvrij zijn. Bij anderen keren de klachten na enkele weken terug. Als het middel zijn werking doet, kan een tweede injectie in overweging genomen worden.

Na de injectie

Voor het herstel is het belangrijk in beweging te blijven, ook al heeft u pijn. Zware belasting en bewegingen die heftige pijn veroorzaken kunt u tijdelijk beter vermijden. Probeer wel zo spoedig mogelijk uw dagelijkse bezigheden en werkzaamheden op te pakken.

Eventuele bijwerkingen van corticosteroïden
  • Extra gevoeligheid rondom het gebied van de injectie

  • Opvliegers

  • Roodverkleuring van het gelaat, dit is een onschuldige bijwerking en kan een dag of twee aanhouden

  • Bij mensen met suikerziekte kan een tijdelijke ontregeling van de suikerspiegel optreden

  • Dunner worden van de huid in het injectiegebied of blijvende verkleuring van de de huid (minder dan 1%)