Frozen Shoulder

Wanneer schouders stijf worden zonder enige aanleiding spreken we van een primaire of idiopathische frozen shoulder. Er is dan sprake van een kapselontsteking waardoor het kapsel verkort raakt (capsulitis adhesiva). 

De term frozen shoulder komt uit het Engels. Deze term slaat niet op de temperatuur van de schouder ("bevroren schouder") maar op de bewegelijkheid van het schoudergewricht. Er is sprake van een te strak kapsel. De oorzaak is niet altijd bekend.

Wanneer de frozen shoulder een gevolg van bijvoorbeeld een operatie of trauma is, spreken we van een secundaire frozen shoulder.

Frozen schouders komen vaker voor bij vrouwen, meestal tussen 40 en 70 jaar. In 12 -30% van de gevallen komt dit dubbelzijdig voor (op verschillende tijdstippen). De incidentie is ongeveer 2-5%. Een frozen shoulder wordt vaker gezien bij patiënten met Diabetes Mellitus (m.n. bij insuline afhankelijke suikerziekte), schildklierziekten en bij de ziekte van Dupuytren.