Cuff ruptuur

Wat is een cuff ruptuur van de schouder?

Een cuff ruptuur is een gescheurde pees in de schouder. De schouderpezen verbinden het bot met spieren, zodat bij aanspanning van een aantal spieren (rotatoren) de arm beweegt. De schouderpezen liggen als een soort manchet (cuff) om de kom in het schouderblad en de kop van de bovenarm. De uiteinden van deze pezen zitten aan de bovenarm vast. Om de bovenarm soepel te laten bewegen functioneren slijmbeurzen rondom de pezen als een stootkussen. Normaal glijden de pezen gladjes tussen het schouderdak en de bovenarm. Wanneer u de rotatorspieren aanspant kan de schouder verschillende kanten op bewogen worden. De rotator cuff bestaat uit vier spieren die voornamelijk zorgen voor de coördinatie van de kop in de kom. Bij een cuffruptuur bevindt zich in één of meer van de 4 schouderspieren rondom het schoudergewricht een scheur. Er kan sprake zijn van een complete of een gedeeltelijke (partiële) scheur.

Een scheurtje in de manchet van de schouder kan ontstaan door een val of ongeluk waarbij de arm in strekstand staat. Hierdoor krijgt de manchet een te grote spanning en scheurt een pees of deel van de pees af. Maar het kan ook zijn dat de scheur zonder duidelijke oorzaak ontstaat. Dit is met name bij oudere mensen het geval.