Behandeling van AC Luxatie

Er is eigenlijk geen bewijs dat operatieve behandeling noodzakelijk is. De hoogstand van het sleutelbeen zal onveranderd blijven maar de klachten zullen in verloop van tijd wel verdwijnen. Snel oefenen, eventueel met een fysiotherapeut wordt aanbevolen. Na een eventuele operatie zal de hoogstand minder zijn, maar in ruil daarvoor komt er een litteken en duurt de revalidatie langer. Het sleutelbeen zal onveranderd blijven maar de klachten zullen in verloop van tijd wel verdwijnen. Alleen de Tossy 4 luxaties kunnen soms klachten blijven geven en met name als de instabiliteit niet alleen van boven naar beneden is, maar ook van voren naar achteren.
Operatie AC luxatie
In het geval van aanhoudende pijn en of voor-achterwaartse instabiliteit van het uiteinde van het sleutelbeen kan een operatief herstel een mogelijkheid zijn.
De operatie bestaat dan uit een distale clavicularesectie met fixatie van het sleutelbeen door middel van een bandje tussen het sleutelbeen en het coracoid. Hiermee wordt de functie van de stabiliserende ligamentjes hersteld / nagebootst. De nabehandeling bestaat uit het dragen van een sling gedurende 6 weken fysiotherapie. Het totale herstel beslaat ongeveer een half jaar. De schouder zal gedurende meerdere maanden stijver zijn.
 
Complicaties
Ook bij operatieve fixatie van het sleutelbeen zijn de risico’s klein. Hierbij valt te denken aan het van het falen van het (kunststof) bandje. Ondanks alle zorg die aan de operatie wordt besteed, kunnen er toch complicaties optreden in de vorm van: Nabloeding van de wond. De wond wordt vaak in de huid gehecht. De hechtingen zullen dan vanzelf oplossen. De wond zal de eerste dagen nog wel wat nalekken. Dit is normaal. Het verwisselen van het verband helpt vaak afdoende. Als de wond veel lekt en het verband keer op keer snel verzadigd raakt dient u contact op te nemen met het ziekenhuis.
 
Op de operatiekamer werken wij onder steriele omstandigheden. Echter is er altijd een kans op infectie al is deze gelukkig klein. Mocht de wond pijnlijk, gezwollen, rood en warm worden, gepaard gaande met koorts en eventueel pus afvloed uit de wond, dan moet u contact opnemen met het ziekenhuis.
Soms kan na een schouderoperatie een frozen shoulder ontstaan. Dit hebben we niet in de hand. Een frozen shoulder is heel vervelend, maar niet gevaarlijk.