PROMs vragenlijsten

De orthopedisch chirurgen willen graag weten of de patiënten tevreden zijn over de geplaatste gewrichtsprothesen. De PROMs vragenlijsten geven aan hoe u als patiënt denkt over het effect van de operatie, het herstel, en de kwaliteit van de arts, de kliniek of het ziekenhuis.

Uw behandelaar registreert de uitkomsten van de PROMs vragenlijsten in de LROI. De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een register voor gewrichtsprothesen. Hierin staan de gewrichtsprothesen die in Nederland geplaatst zijn; zowel de primaire als de revisieoperaties. Ook de PROMs van de heup en knie staan in de LROI.

Doordat alle ziekenhuizen dit doen kunnen we de verschillen onderzoeken, waardoor men de kwaliteit van zorg steeds verder kan verbeteren.

Als u een prothese krijgt, krijgt u het verzoek voor- en na de operatie de PROMs vragenlijst in te vullen. Op deze manier helpt u de orthopedie om de kwaliteit van de behandeling te verbeteren.

Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst vóór de operatie en drie en twaalf maanden na de operatie invult. Wanneer u tijdens de eerste keer uw e-mailadres invult, zult u de andere vragenlijsten automatisch via de e-mail toegestuurd krijgen. Wij vragen u daarom om uw e-mailadres en wij danken u voor uw medewerking.

Wij willen u erop attenderen dat het invullen van deze vragenlijst heel belangrijk is voor u als patiënt en voor ons als ziekenhuis. Het aanleveren van deze vragenlijsten is een landelijke verplichting. Doordat alle patiënten deze vragenlijsten invullen kunnen we de zorg rondom een gewrichtsprothese steeds verder verbeteren.

 

U bent in goede handen bij ons team!

Heeft u een verwijzing van uw huisarts of doorverwijzing van uw specialist gekregen? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.