Heupdysplasie

Bij uw dochter of zoon is een heupdysplasie vastgesteld. Heupdysplasie is een achterstand in de ontwikkeling (=dysplasie) van het heupgewricht. Dit komt bij ongeveer 2% van alle baby's voor. Doordat de heupkom onvoldoende diep is gevormd, overdekt deze de heupkop niet goed. De heupkop kan dan gemakkelijk uit de ondiepe kom glijden. Heupdysplasie kan leiden tot een toenemende kans op heupontwrichting, ook wel heupluxatie genoemd. Op latere leeftijd kan het tot heupartrose (slijtage) leiden. Een tijdige behandeling kan dit voorkomen.