Diagnose Epifysiolyse

Tijdens het onderzoek wordt er een röntgenfoto gemaakt van de heupen en soms ook een echo. Op de röntgenfoto of met de echo kan bekeken worden of het om een acute of chronische epifysiolyse gaat. Bij een acute epifysiolyse ziet men op een echo vocht in het heupgewricht.